Oficina atenció al ciutadà

Personal Adscrit

Susanna Vila

Aux. Administratiu
(adscrit a l'Area de Serveis Socials)

Albert Puig
Aux. Administratiu
(adscrit a l'Area de Recaptació)

Rosa Dachs
Tècnic de l'àrea
Ubicació
Edifici de l'Ajuntament.
C/ Major 73 (Planta Baixa)
17840 Sarrià de Ter

Dades de contacte

Telèfons  972 171 750 - 972 170 211
Susanna Vila: Extensió 7
Albert Puig: Extensió 1
Rosa Dachs: Extensió 6

Susanna Vila
serveissocials@sarriadeter.cat
Albert Puig
administracio@sarriadeter.cat
Rosa Dachs
padro@sarriadeter.cat

Horari d'atenció al públic: 

De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Padró d'habitants

Documentació per tramitar l'alta al Padró Municipal d'Habitants:

 • DNI – NIE – Passaport
 • Contracte de lloguer o escriptures de propietat de l'habitatge.
 • Autorització de les persones que resideixen a l'habitatge.

Per obtenció d'un certificat derivat del padró d'habitants cal personar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Registre civil

Naixements:

 • Per fer la inscricpió d'un nadó cal presentar la documentació següent:
 • Documentació del centre sanitari on s'ha esdevingut el part.
 • DNI dels progenitors
 • Llibre de família (en cas que en tinguin).

Defuncions:

 

Matrimonis:

 

(Documentació per tramitar l'expedient de matrimoni civil)

 • DNI contraents

 • Certificat literal de naixement

 • Fe de vida i estat.

 • Certificat d’empadronament del municipi on ha residit els dos últims anys.

· Supòsit que algun dels contraents sigui estranger:

 

 • Haurà d’acompanyar la mateixa documentació, degudament legalitzada i traduïda al castellà per les autoritats competents.

 • Certificat del consulta o ambaixada del seu país a Espanya, en el quals especifiqui quin són els requisits de capacitat per contreure matrimoni, segons la legislació del seu país.

 • Certificat del consolat o ambaixada del seu país a Espanya, en els quals especifiqui, si conforme a la legislació del seu país es necessària o no la publicació d’edictes anunciant la pretensió de celebrar matrimoni, si el futur/a espòs/a hagués residit en els dos últims anys en el seu país.

 

· Supòsit que algun dels contraents sigui divorciat:

 

 • Certificat literal del matrimoni anterior amb el que hi conti l’anotació marginal de divorci.

 • Sentència de divorci.

 • En el supòsit que la sentència de divorci estigui dictada per un tribunal estranger, s’haurà d’acreditar haver obtingut “l’exequàtur” de la Sala primera del Tribunal Superior.

· Supòsit en el qual un dels promotors tingui la nul·litat de matrimoni anterior per un tribunal eclesiàstic:

 • S’haurà d’aportar testimoni de l’acte dictat perl Jutjat de Primera Instancia competent, declarant amb el dret de l’estat de la resolució canònica, acte que s’haurà de recollir com a inscripció marginal en la certificació literal de matrimoni.


· Supòsit que algun dels contraents sigui menor d’edat:


 • El menor d’edat només podrà contreure matrimoni quan estigui emancipat (és possible a partir dels 16 anys).

 • A partir dels 14 anys poden contraure matrimoni amb l’autorització del Jutge de Primera Instancia .

 • Els menors de 14 anys no poden contraure matrimoni en cap cas.

 

 · Obtenció de certificats:

 

Per sol.licitar certificat de Naixement – matrimoni i denfunció es pot fer personant-se a l'oficina d'atenció al ciutadà o per correu electrònic: padro@sarriadeter.cat

 

Cementiri

El cementiri municipal està ubicat a plaça de l'Obra, al costat de la Parròquia de la Misericòrdia

Els horaris d'obertura són:

 

Estiu (juny-setembre):

Dimarts, Dimecres, Dijous i Diumenge de 10h - 13h

Dissabtes de 10h - 19h

 

Hivern (octubre-maig):

Dimecres i Diumenges de 10h - 13h

Dissabtes de 10h - 18h

 

Aquí us podeu descarregar la tarifa de preus i serveis de MEMORA 2019

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map