Serveis jurídics

 

Isidre Llucià Sabarich 

Secretari Interventor Municipal 

 E-mail:secretaria@sarriadeter.cat


Ubicació: 
Edifici Ajuntament ( 1a planta )
C/ Major 71-73 

Tel. 972 170 211 ext. 6

Horari d'atenció:

De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00h

Funcions

  •  Fe pública.
  • Assessoria jurídica i gestió dels expedients en les següents matèries : URBANISME, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS, MEDI AMBIENT, PATRIMONI, RÈGIM    INTERIOR.
  • Direcció, gestió i coordinació dels serveis de Secretaria-Intervenció.

  • Gestió i control de l’activitat econòmica-financera, comptabilitat i recaptació.
  • Aquestes funcions s’exerceixen sota la dependència directa de l’Equip de Govern Municipal, del Departament de Governació de la Generalitat i del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map