Serveis Socials

Regidoria: Serveis a les Persones

Regidora: Desirée Arasa i Jiménez

E-mail: darasa@sarriadeter.cat

Professionals:

Miriam Lanzas - Treballadora Social
Silvia - Educadora Social
Susanna Vila - Administrativa

Ubicació

Edifici Ajuntament

C/ Major 71-73

Tel. 972 170 211 - Ext. 7

E-mail: serveissocials@sarriadeter.cat

 

Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de 10:00h a 14:00h
Per visites amb l'educadora social i la treballadora social cal demanar cita prèvia al telèfon 972 17 02 11 ext-18

Els serveis socials

d'atenció primària de Sarrià de Ter constitueixen per la població beneficiària el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social.

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sarrià de Ter atén a tota la població de dret del municipi a través del seu EBASP (Equip Bàsic d'Atenció Social Primària).

Tanmateix es contempla en caràcter ordinari l’atenció a individus que per les seves característiques no estiguin en el padró del municipi però s’hi trobin presents (transeünts, col·lectius desplaçats temporalment...).

Les nostres àrees d'actuació són:

  1. Família i les unitats de convivència alternativa
  2. Infància i Adolescència
  3. Gent gran
  4. Persones amb disminució física, psíquica o sensorial
  5. Toxicomanies
  6. Persones en situacions de pobresa, exclusió social i marginació
  7. Presos, ex- reclusos i persones amb activitats delictives
  8. Persones migrades, asilats i refugiats d'acord amb l'article 7.1. del Decret 17/94, on es contempla que "el Govern de la Generalitat ha d'establir les condicions en què poden ser beneficiaris els estrangers, respecte als quals cal observar els tractats i convenis internacionals, el principi de reciprocitat i la legislació específica sobre dret d'asil i la condició de refugiat

En les nostres actuacions tant assistencials com educatives i preventives, les tècniques que utilitzem són les comunes en qualsevol intervenció social (observació, anàlisi de la informació, entrevistes individuals, familiars o grupals si s’escau).

La nostra línia pedagògica de treball parteix de tres grans eixos:

- Treballar la proximitat:

Està demostrat que una bona política d'actuació és aquella que dona resposta a les necessitats i demandes dels propis usuaris. Per tant, és evident que s'ha de donar un coneixement d'aquest servei específic cap aquest col·lectiu, buscant vies d'aproximació perquè aquest contacte no sigui dificultós o inaccessible i eliminar els impediments de desconeixement, físic o d'inseguretat… perquè aquesta relació sigui positiva (idea d'aproximar serveis socials al ciutadans i no a la inversa).

- Treball en xarxa:

Parlem d'un municipi on hi trobem diferents iniciatives socials (siguin públiques o privades) per tant, s'han de tenir present davant de qualsevol actuació.

Sovint ens adonem que la manca d'informació entre els mateixos professionals fa que es dupliquen tasques o simplement treballem uns objectius comuns sense posar-los en consens amb altres agents del mateix camp, i això fa que a vegades els resultats no acabin de ser de tot satisfactoris.

Per tant, optem per un model de transversalitat, de coordinació directa i real per així rentabilitzar recursos i esforços.

- Fomentar la participació i implicació directa:

L'èxit de qualsevol intervenció rau en valorar les iniciatives (individuals i col·lectives) dels membres participants. És difícil potenciar accions educatives i de participació si deixem de banda els interessos propis dels protagonistes, per tant s'ha de treballar per implicar-los en el procés des de la base. A partint de la idea que els serveis socials pot fer un acompanyament i un reforç a les seves propostes.

Alhora s'han de buscar espais i vies de comunicació per tal de canalitzar aquestes demandes i oferir una resposta clara, positivitzant les iniciatives que puguin sorgir.

Gestions o tasques que desenvolupa

UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ - 655855460 - unioesportivasarria@gmail.com

FUTBOL CLUB SARRIA DE TER  - 600308650 - fcsarriadeter@gmail.com

ASSOCIACIÓ DONES MÉS QUE MAI - 682629178 - donesmesquemai@gmail.com

CLUB GIMNÀSTICA SARRIÀ - 651 81 64 41 -ritmicasarriadeter@gmail.com

CLUB CICLISTA SARRIÀ - 609 557 919ccsarriadeter@hotmail.com

CLUB BÀSQUET SARRIÀ - 617 945 610 - basquetsarria@gmail.com

WOLVES SARRIÀ DE TER - 610 14 37 37 - clubwolvessarriadeter@gmail.com

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC SARRIÀ SANT JULIÀ - 689 851 176 - cpsarria.santjulia@gmail.com

GRUP DE MUNTANYA SÀRRIA DE TER - 972 17 05 04 -  grupmuntanyasarria@gmail.com


Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map