Policia municipal

Regidoria: Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Regidor: Narcís Fajula i Aulet

E-mail: nfajula@sarriadeter.cat

Sotsinspector de la Policia Local:

Toni Carrera Sánchez

 

 

E-mail: prefectura@sarriadeter.cat

 

Ubicació
C/ Major 71-73  
Tel. 610 290 092
Tel. 972170211 ext. 2
Fax 972 17 17 92
E-Mail: prefectura@sarriadeter.cat
Horari d'atenció

8:00 a 22:00
 

Telèfons d'interès

Policia Municipal de Sarrià de Ter  610 290 092
Policia Municipal de Girona  972 41 90 92
Urgències CAP Sarrià  972 17 07 42

Funcions

VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ

 • Protecció d'autoritats de la corporació.
 • Vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions i dependències municipals.
 • Vigilància dels espais públics.

SEGURETAT VIAL

 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà.
 • Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del municipi.
 • Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • Detectar anomalies a la senyalització viària, punts de risc per al trànsit i suggerir millores.

POLICIA ADMINISTRATIVA

 • Assegurar el compliment dels reglaments, les ordenances, els bans i altres resolucions municipals d'acord amb la normativa vigent.
 • Vetllar el compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
 • Efectuar informes sobre veïns: conducta residencial, convivencia i similars.
 • Comunicar anomalies en l'estat dels carrers, paviments, edificis, enllumenat públic.
 • Efectuar notificacions.

POLICIA JUDICIAL

 • Actuacions en matèria de Policia Judicial que tinguin atribuïdes per llei. Realitzant informes requerits pels jutjats (article 12 de la Llei de Policies Locals. Llei 16/91 de 10 de juliol).

PROTECCIÓ CIVIL

 • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, d'acord amb les lleis i els plans de protecció civil.

ORDRE PÚBLIC

 • Diligències de previsió i actuacions destinades a evitar comissió d'actes delictius, comunicant les actuacions dutes a terme als cossos de seguretat competents.
 • Col·laborar amb altres cossos de seguretat en la protecció de manifestacions i manteniment d'ordre en concentracions humanes.

Tràmits i Gestions Relacionats

 • CONSELLS BÀSICS DE SEGURETAT AL DOMICILI
 • CONSELLS BÀSICS DE SEGURETAT PER A LES COMUNITATS DE VEÏNS
 • CONSELLS BÀSICS GENERALS QUAN MARXEM DE VACANCES
 • CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL-NEVADES
 • CONSELLS DE PROTECCIÓ CIVIL-PLUJA FORTA

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map