Notícies

Notícies


Del 12 al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos, dins l’horari de 15:00 a 17:00 hores s’obre el període de presentació de sol·licituds per l’escolarització d’infants a l’Escola Bressol Municipal pel curs 2017/2018.

 

En el següent enllaç es podrà consultar les Bases de la convocatòria:

Bases convocatòria Escola Bressol curs 2017-2018

 

Les condicions de beneficiaris/àries de les beques hauran de reunir una sèrie de requisits:

 

- Estar empadronats al municipi de Sarrià de Ter

- Tenir un nen/a admès i matriculat a l’EB municipal per al curs 2017-2018

- Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats a les bases

- No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- No superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableix a continuació:

  • Famílies de dos membres: 21.102,00€

  • Famílies de tres membres: 27.711,00€

  • Famílies de quatre membres: 32.870,00€

  • Famílies de cinc membres: 37.301,00€

  • Famílies de sis membres: 41.580,00€

  • Famílies de set membres: 45.870,00€

  • Famílies de vuit membres: 49.644,00€

A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282,00€ per cada nou membre computable.

 

A fi de poder realitzar la sol·licitud es pot recollir directament a l’Escola Bressol o bé imprimir i emplenar el model en el següent enllaç:

Sol·licitud 2017 Escola Bressol

 

 

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map