Notícies

Notícies


L' Ajuntament de Sarrià de Ter insisteix en la necessària implicació dels diferents departaments de la Generalitat, competents en sorolls i olors, en la resolució dels problemes generats per la fàbrica Paperera de Sarrià. Per aquest motiu, i a rel de les reunions que hi han hagut entre tots els implicats, s'ha creat una comissió tècnica de valoració i sobretot seguiment dels plans d'actuació i calendarització que l'empresa presentarà el proper 18 d'octubre.


El marge d'actuació i competència municipal que s'està aplicant, és en base a l’ Ordenança de Sorolls i en aquest sentit, a més de les sancions que ja s'han imposat, està en tràmit un altre sanció per l'incompliment de l’Ordenança, aquests darrers dos mesos, més el percentatge que correspongui per la reiteració del mateix. 

Pel que fa a l'Ordenança d'Olors que es preveia aprovar en el Ple d'aquest dimarts, a rel de les al·legacions presentades per l'empresa el dijous dia 20, quan el Ple estava convocat pel dimarts 25, és a dir en el darrer moment, i tal i com preveu la normativa, l'ajuntament ha hagut de posposar la seva aprovació, per tal d'analitzar les al·legacions i atendre-les o desestimar-les. Aquest retard no significa, en cap cas, que aquesta necessària Ordenança que permetrà prendre mesures per l'incompliment de la mateixa, quedi aturada, doncs s'espera que el tràmit d'atenció a les al·legacions sigui el més breu possible.

Per altre banda, el proppassat 15 de setembre va finalitzar l'estudi que tenia com a objectiu recollir la percepció que tenen els ciutadans de Sarrià sobre la problemàtica de sorolls i pudors. En total, han estat 516 persones les que hi han participat, representant aproximadament un 10% de la població de Sarrià de Ter, i tal i com reflecteixen els gràfics, l'afectació arriba a tots els sectors del municipi, i des de l'ajuntament també es té coneixement que les pudors són percebudes tant en el municipi de Sant Julià de Ramis, com a la zona nord de Girona.

Per altre banda, cal destacar que aquestes molèsties es perceben en qualsevol moment del dia, tots els dies de la setmana, pel que el cansament de la població per aquest tema està més que justificat. Si bé és cert que un 74% de les persones que han respòs el qüestionari, se senten informats per l'ajuntament, també consideren que les gestions municipals no tenen els efectes desitjats i d'aquests, aproximadament un 18 % veuen difícil que sigui l'ajuntament que pugui resoldre aquest tema. I per acabar, un 53,3% demana el tancament de l'empresa.

Amb l'objectiu de continuar mantenint a la població informada, tal i com ha vingut fent des de l’inici de la problemàtica, l'equip de govern municipal, ha convocat pel proper dia 5 d'octubre al vespre al Coro, una nova reunió oberta a tots els sarrianencs, o està previst presentar les accions que s'han portat a terme des de la darrera reunió pública, així com el resultat de les mateixes, també s'explicaran quin són els passos que s'estan fent i el que s'espera es pugui obtenir.


Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map