Notícies

Notícies


El proper dilluns dia 26/08 finalitza el termini de 30 dies atorgat per presentar les al·legacions sobre l'expedient mediambiental obert per la Generalitat a Hinojosa. Des de l'Ajuntament de Sarrià de Ter volem recordar que el pròxim dilluns dia 26/08 finalitza el termini de 30 dies atorgat per presentar les al·legacions sobre l'expedient administratiu número G1RA170103.

Aquest expedient ha estat incoat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació a la revisió anticipada d'ofici de l'autorització ambiental de l'activitat de fabricació de paper de l'empresa Papelera de Sarrià SA, i dins del termini de 30 dies del tràmit d'informació pública, passa a formalitzar frontal oposició al Projecte Tècnic presentat i a l'autorització ambiental sol·licitada obert per la Generalitat a Hinojosa.

 

Donat que les al·legacions s'han de registrar individualment, la darrera hora de presentació de les al·legacions a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament serà a les 11 hores del matí. L'Ajuntament ha reservat hora a l'oficina de registre de la Generalitat a les 12 hores del matí. Recordem als ciutadans i ciutadanes de Sarrià de Ter, que qualsevol al·legació presentada a l'Ajuntament a partir de les 11 hores no podrà ser registrada pels serveis d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament. Per aquests casos caldrà que l'interessat s'adreci personalment a l'oficina de registre de la Generalitat abans del seu tancament al públic. L'horari de registre de la Generalitat és de les 9 fins les 15 hores.

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map