Notícies

Notícies


 

Recordem que segons l’Ordenança Fiscal, 7 la taxa per al Servei de Gestió de Residus Municipals, preveu una bonificació d’un 15% en les taxes d’escombraries del 2021, a totes aquelles persones que hagin anat un mínim de sis vegades a portar residus a la deixalleria de Sarrià de Ter, prèvia acreditació amb la targeta d’usuari corresponent. Aquesta targeta es pot sol·licitar a l’Ajuntament.

La bonificació per a l’ús de la deixalleria es farà efectiva en el primer o segon rebut, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de l'any següent, sempre i quan el titular de la bonificació no tingui cap deute pendent amb l’ajuntament de Sarrià de Ter.

S'aplicarà la bonificació de l’impost a l’adreça que figuri a la targeta ciutadana, i serà aplicable únicament a persones físiques per a usos domèstics, i no podran gaudir-ne d’ella les activitats industrials/comercials, persones jurídiques, comunitats de béns


 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map