Notícies

Notícies


 

La Xarxa Local del Municipis (XALOC), és un organisme autònom de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona, al qual l’ajuntament de Sarrià de Ter està adscrit, i li ha delegat la gestió dels impostos municipals.

 

XALOC des de l'any 2020 no envia cap carta als contribuents amb rebuts domiciliats, qui vulgui rebre aquesta informació, cal que doni el consentiment de notificació electrònica a:

https://www.xalocgirona.cat/seu-electronica?view=tramits&id=31

A través d’aquest tràmit, les persones físiques no obligades a relacionar-se per mitjans electrònics amb l'administració pública, poden autoritzar o modificar el consentiment per rebre notificacions, així com per rebre missatges i alertes de caràcter tributari o d'altres ingressos de dret públic.

Recordem que els pagaments són:

NO DOMICILIATS

Període voluntari de pagament de l’1 d’abril al 30 de juny

 

DOMICILIATS

Càrrec únic

  • 1 de maig

Fraccionat

  • 1 de maig 40%
  • 1 de juliol 30%
  • 1 d’octubre 30%

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map