Notícies

Notícies


L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament per part de l’ Ajuntament de Sarrià de Ter d’ajuts  individuals pel CASAL D’ESTIU MUNICIPAL DE SARRIÀ DE TER 2021, d’acord amb la disposició pressupostària, per a necessitats socioeconòmiques per als infants i joves de Sarrià de Ter, per garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en la població de Sarrià de Ter i promoure accions de caràcter compensatori en relació amb les persones que es troben en situacions socioeconòmiques desfavorides.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota de la mensualitat de l’estada al CASAL D’ESTIU a càrrec de les famílies. En cap cas, serà objecte de subvenció la quota del servei de menjador (dinar i berenar) ni altres serveis extraordinaris que es realitzin fora de l’horari de Casal, com per exemple l’hora d’acollida, servei Bon dia, sortides... Serà el Casal Municipal de Sarrià de Ter qui rebrà la resolució de l’Ajuntament de la subvenció i es responsabilitzarà de minorar el cost de la quota d’estada que han d’afrontar les famílies prèviament valorades per la Comissió Tècnica de Valoració.

El termini de la presentació de sol·licituds s'allargarà fins el proper 11 de juny. ( Per problemes tècnics s'han publicat les bases més tard del 31 de maig , per tant s'allarga el termini per darrera ) Aquestes s’hauran de presentar degudament omplertes a l’Ajuntament de Sarrià de Ter  dins l’horari de l’Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores o telemàticament.

 

Podeu trobar tota la informació als següents enlaços:

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA: 
http://www.sarriadeter.cat/Portals/0/BASES%20SUBVENCIONS%20CASAL%20ESTIU%202021%20MODEL%20OFICIAL%20casal%20estiu%20%281%29.pdf

SOL·LICITUD:
http://www.sarriadeter.cat/Portals/0/SolLicitud%202021%20casal%20estiu%20definitiva.pdf

 

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map