Entitats socials i veinals

Entitats socials

NOM DE L'ENTITAT

PERSONA DE CONTACTE

E-MAIL


Associació Social i Cultural Apaga la Tele
 

 
apagalatelesarria@gmail.com

Associació de Dones del Coro
 
Montserrat Aymerich Viñals  

Grup Editor de la Revista de Sarrià
 
Assumpció Vila Simon parlemdesarria@gmail.com

Grup Editor de la Revista del Discapacitat
 
Lluís Pla Oliveras procojust@hotmail.com

Patronat de Pares de Família
Enric Sansalvador info@esplaipl.org

AMPA Escola Bressol "Confetti"
 
  ampaconfetti@gmail.com

AMPA Escola Montserrat
Silvia Mascarós ampasarriadeter@gmail.com

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sarrià de Ter
 
Nicolás Pichardo Delgado npichardodelgado@gmail.com

Parròquia de Sarrià de Ter
 
Narcís Vidal Massa bisbatgirona@bisbatgirona.cat

 
   

 

Entitats veinals

NOM DE L'ASSOCIACIÓ

PERSONA DE CONTACTE

E-MAIL


Associació de Veïns de Sarrià de Baix
Associació de Veïns de Sarrià de Dalt

Jaume Capell Nierga jaume.amistat@gmail.com

Associació de Veïns de Pla de l'Horta

Julián Vizcaíno Martínez pladelhortasarriadeter@gmail.com

Associació de VeÏns de Pla de Vinyers

Albert Soler Cargol avvplavinyers@gmail.com

Associació de Veïns de La Rasa

Mercè Astor Causa merceastorcausa@gmail.com

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map