Entitats socials i veinals

Entitats socials

NOM DE L'ENTITAT

PERSONA DE CONTACTE

E-MAIL


Associació Social i Cultural Apaga la Tele


Natxo Fajardo Sarraga
natxo.grn@gmail.com

Associació de Dones del Coro

Montserrat Aymerich Viñals

Llar de Jubilats l'Esplai de Sarrià de Ter

Pere Coll Tayeda

Grup Editor de la Revista de Sarrià

Assumpció Vila Simon parlemdesarria@gmail.com

Grup Editor de la Revista del Discapacitat

Lluís Pla Oliveras procojust@hotmail.com

Patronat de Pares de Família

Josep Pueyo Ros info@esplaipl.org

AMPA Escola Bressol "Confetti"

Estel Turbau Martín ampaconfetti@gmail.com

AMPA Escola Montserrat

Paco Muñoz Ruiz ampasarriadeter@gmail.com

Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sarrià de Ter

Nicolás Pichardo Delgado npichardodelgado@gmail.com

Parròquia de Sarrià de Ter

Narcís Vidal Massa bisbatgirona@bisbatgirona.cat

Entitats veinals

NOM DE L'ASSOCIACIÓ

PERSONA DE CONTACTE

E-MAIL


Associació de Veïns de Sarrià de Baix
Associació de Veïns de Sarrià de Dalt

Jaume Capell Nierga jaume.amistat@gmail.com

Associació de Veïns de Pla de l'Horta

Julián Vizcaíno Martínez pladelhortasarriadeter@gmail.com

Associació de VeÏns de Pla de Vinyers

Albert Soler Cargol avvplavinyers@gmail.com

Associació de Veïns de La Rasa

Mercè Astor Causa merceastorcausa@gmail.com

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map