Informacions d'interès

SEGUIMENT SITUACIÓ PAPERERA DE SARRIÀ (HINOJOSA)

Més mesures acordades amb la fàbrica paperera per tal de reduir olors i sorolls:

Instal·lació d'una sitja de per recollir els fangs resultants del procés de depuració. Evitant així, que estiguin en cap moment, a l'exterior i per tant, es propaguin males olors.

Construcció d'una tanca perimetral de 5 m d'alçada a tota la zona de la Carretera de Sarrià de Dalt entre Avinguda de França i Carrer Josep Flores per tal de tancar millor la zona d'emmagatzematge de cartró millorant així l'aïllament pel que respecta sorolls, olors i, fins i tot, incendis.

En el procés de fabricació del cartó reciclat hi intervenen, és clar, el cartró i aigua. S'estan fent mesures per comprovar quin és el millor sistema per eliminar les olors que es puguin desprendre d'aquest procés.

D'altra banda, en les properes setmanes es canviarà una de les bombes d'extracció de la fàbrica per tal de millorar l'eficiència i reduir el soroll.

Ajuntament de Sarrià de Ter
Carrer Major de Sarrià, 71
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 02 11
mail ajuntament@sarriadeter.cat

Escola Bressol "Confetti"
Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 1
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 16 07
 

Biblioteca "Emília Xargay"
Plaça Catalunya, 1,
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 24 01
mail biblioteca@sarriadeter.cat

Centre Cívic la Cooperativa
Plaça Renaixença s/n
17840 Sarrià de Ter
Tel. 972 17 21 02
mail centrecivic@sarriadeter.cat
Image Map